Praca dla dziewczyn! Zakwaterowanie! 300 z&#322 dziennie Dodano: 15-05-2017

Adres: Karwia, Jastrz&#281bia Góra, D

Email kontaktowy: roze@onet.pl

Numer telefonu: 510748950

Jeste&#347 mi&#322&#261, &#322adn&#261 i wygadan&#261 dziewczyn&#261? Chcesz pracowa&#263 w m&#322odym, ambitnym zespole zakr&#281conych ró&#380anek? Je&#347li pasujesz do tego opisu, to nasza oferta jest dla Ciebie! Oferujemy prac&#281 przy obno&#347nej sprzeda&#380y ró&#380 w miejscowo&#347ciach nadmorskich W&#322adys&#322awowo, Jastarnia, Hel, Jastrz&#281bia Góra, Karwia, D&#281bki, &#321eba, Ustka. Nie masz do&#347wiadczenia? Niczym si&#281 nie przejmuj! Przejdziesz profesjonalne szkolenie, aby jak najszybciej wdro&#380y&#263 si&#281 w specyfik&#281 pracy ) .Wynagrodzenie uzale&#380nione od ilo&#347ci sprzedanych kwiatków (100 – 400 z&#322 dziennie). Dla najlepszych pracownic premie motywacyjne. Zapewniamy zakwaterowanie oraz dojazd do i z miejsca pracy. W zamian oczekujemy - uko&#324czone 18 lat, - ch&#281ci, zaanga&#380owania i uczciwo&#347ci - du&#380o pozytywnej energii i u&#347miechu na twarzy ) Je&#347li powy&#380sza oferta Ci&#281 zainteresowa&#322a – wy&#347lij CV – a my si&#281 z Tob&#261 skontaktujemy! To mog&#261 by&#263 Twoje niezapomniane wakacje podczas których poznasz du&#380o nowych i warto&#347ciowych ludzi oraz dobrze zarobisz

Data wygaśnięcia: 22-05-2017

Więcej ofert:

+ Dodaj ogłoszenie

www.karwia.com 2024